NFP Zvýšenie energetickej hospodárnosti

Miesto realizácie projektu:

LOKO TRANS Slovakia,s.r.o., Cintorínska 57, 3814,4035, 94201 Šurany

Názov a stručný opis projektu:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti v priemyselných halách prostredníctvom modernizácie systémov osvetlenia.

KaHR-21DM-1402/0196/03

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Názov a sídlo prijímateľa:

LOKO TRANS Slovakia,s.r.o., Cintorínska 57, 94201 Šurany

Dátum začatia a skončenia realizácie projektu:

12.08.2015 -30.09.2015

Stručný opis projektu:

Modernizácia systémov osvetlenia s použitím LED technológie

Výška poskytnutého príspevku:

11.750,00 €

Kód projektu:

25120120196

www.economy.gov.sk

“Európsky fond regionálneho rozvoja”

“Investícia do Vašej budúcnosti”