Prenájom lokomotív

Prenájom lokomotív


LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. 

Spoločnosť poskytuje do nájmu lokomotívy rôznych druhov podľa špecifikácie prepravy a požadovaného trakčného výkonu.