Referencie

Referencie

Spoločnosť LOKO TRANS Slovakia s.r.o. pôsobí na trhu so železničnou technikou už dlhé obdobie. Počas tejto doby realizovala svoju činnosť /výrobnú, opravárenskú, prepravnú a servisnú/ pre mnohých obchodných partnerov.

Výsledkom dlhodobej spolupráce s viacerými bolo dosiahnutie a vybudovanie obchodných vzťahov založených na dôvere a spokojnosti.