Podporujeme

Podporujeme

Spoločnosť LOKO TRANS Slovakia s.r.o. sa snaží podporovať športové talenty vo svojom okolí. Aj týmto spôsobom prispievame k zlepšovaniu ich športových podmienok a tým k ich postupnému výkonnostnému a výsledkovému rastu.