Hnacie dráhové vozidlá

Opravy a rekonštrukcie lokomotív


Spoločnosť taktiež vlastní výrobné a opravárenské priestory v sídle firmy, v Šuranoch, v ktorých zabezpečuje opravy a rekonštrukcie lokomotív rôznych typov. A to konkrétne:

  • opravy lokomotív /MS, MV, MM, M0/ ako aj neplánované
  • opravy trakčných motorov a trakčného dynama
  • opravy alternátorov


Medzi našich významných obchodných partnerov patria spoločnosti, ktoré zabezpečujú prepravu a výstavbu železničných koridorov na talianskych, nemeckých a belgických železniciach. LOKO TRANS Slovakia s.r.o. má v súčasnosti v Taliansku umiestnených niekoľko desiatok lokomotív a vagónov, na ktorých zabezpečuje dopravu a pracovné činnosti pre svojich zákazníkov.

Vlastné servisné výjazdové pracovisko, ktoré má zabezpečené skladové zásoby v priestoroch po celej Európe poskytuje samotný servis pre zahraničných zákazníkov do 48 hodín a pre slovenských zákazníkov do 24 hodín.