LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.

železničná výroba, opravy, revízie, rekonštrukcie a služby

Profil spoločnosti

LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. je popredná slovenská spoločnosť, zaoberajúca sa komplexnými servisnými službami v oblasti železničnej techniky, zabezpečovania statickej aj dynamickej dopravy a strojárskej výroby.


Na trhu začala pôsobiť v roku 1997 a to v oblasti obchodu so železničnou technikou, poskytovania opráv a servisu železničných lokomotív a nákladných vozňov. Spoločnosť svoju opravárenskú a výrobnú činnosť aktívne rozvíjala a rozširovala, postupne znásobila svoje servisné kapacity aj prostredníctvom vybudovania svojho strategického zázemia v certifikovaných priestoroch v Šuranoch. Hlavným zreteľom je a bude kvalita poskytovaných služieb s neustálym rozvojom ľudských zdrojov, s ohľadom na ich odbornú a technologickú pripravenosť.