Nákladné vagóny

Výroba, opravy, revízie, rekonštrukcie železničnej techniky


V našej prevádzke v Šuranoch poskytujeme komplexné riešenia opráv, revízií a rekonštrukcií nákladných železničných vozňov.

V súčasnosti je nosným výrobným programom poskytovanie opráv a revízií nákladných železničných vozňov typu E. Okrem nich LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. zameriava svoje kapacity na opravy, revízie a rekonštrukcie všetkých druhov nákladných železničných vozňov. Za tým účelom sme postavili a zmodernizovali nové výrobné haly a rozšírili strojno-technologické vybavenie na našich pracoviskách. Všetky zámočnícke a zváračské činnosti spolu s kovovýrobou špeciálnych celkov sú u nás dominantnými aktivitami, ktorým sekundujú procesy pieskovania a povrchových úprav striekaním farieb. Pre manipuláciu s ťažkou železničnou technikou máme k dispozícii portálové žeriavy s nosnosťou až 16 t. V našich revíziách sa hlavne venujeme komplexnej údržbe podvozkov, kolies a brzdových systémov, ktoré tvoria kľúčovú funkcionalitu a bezpečnosť každého železničného vozňa. Naša technologická diagnostika bola len nedávno doplnená o na trhu najmodernejšie zariadenia na magnetodefektoskopické testovanie celých dvojkolí a iných kovových prvkov a súčastí vozňov. Tým sme sa určite stali na Slovensku kvalitatívnym lídrom v nedeštruktívnom testovaní (NDT) a našim klientom preto môžeme ponúkať najvyšší štandard poskytovaných služieb.

Zistiť viac o NDT

LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. splnila náročné kritériá opravárenskej a revíznej dielne, ktorá nedávno dostala certifikačné oprávnenie pre údržbu nákladných železničných vozňov podľa nemeckého predpisu VPI.

Obvykle poskytované služby:

 • Revízne opravy náhradných dielov -dvojkolesí v rozsahu IS1, IS2, IS3 podľa predpisov ZSSK ,ČD, VPI
 • Oprava ťažného a narážacieho ústrojenstva, skrutkoviek, rozvádzačov,stavačov zdrží , brzdových spojok a kohútov
 • Oprava brzdy NV podľa predpisov ZSSK, ČD, VPI
 • Oprava stupačiek, madiel a iných prvkov bezpečnosti
 • Skúška brzdy podľa UIC 543-1
 • Čistenie vozňov od prepravovaného substrátu
 • Oprava nadstavieb vozňov zváraním, rovnaním a pieskovanie
 • Povrchová úprava vozňov podľa požiadaviek zákazníka
 • Bezpečnostné prehliadky
 • Kontrola NV podľa AVV
 • Kontrola vozňov a ich oprava podľa individuálnych požiadaviek zákazníka
 • Vystavenie dokumentácie k jednotlivým opravám
 • Zabezpečenie dodávok náhradných dielov a celkov