NDT oddelenie

NDT oddelenie spoločnosti LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. prešlo za posledné 2 roky veľkými zmenami, s dôrazom na kvalitu vzdelania a technologického vybavenia.

V spolupráci so školiacim strediskom ATG Slovakia a HDS ČD Praha, naši NDT technici absolvovali všetky školenia v metódach, ktoré sú v železničnom sektore najdôležitejšie. Sú to metódy UT, MT,VT a PT, z ktorých všetci NDT technici dosiahli level 2. Vedúci nášho defektoskopického strediska dosiahol level 3 v metódach UT, MT a VT. Certifikáciu NDT technikov nám zabezpečujú COO NSD Bratislava a Certifikační středisko personálu defektoskopie, České dráhy, a.s, podľa požiadaviek smernice EN ISO 9712 a UIC 960.

NDT oddelenie spoločnosti LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. je certifikované pre tri opravárenské predpisy. Pre podmienky na slovenských železniciach je to oprávnenie od Dopravného úradu v Bratislave a pre České dráhy, oprávnenie od HDS KV Praha. Medzi posledné veľké úspechy patrí absolvovanie certifikácie VPI, pre certifikačnú schému NDT RAILWAY od spoločnosti W.S. CERT.

Oddelenie NDT vykonáva kontrolu magnetickou práškovou metódou.

  • Zariadenie MZZD – 2500 – R: 
    Je poloautomatický horizontálny magnetoskop, s ktorým je možné vykonávať kontrolu magnetickou práškovou metódou na celistvých dvojkolesiach. Umožňuje testovať nápravu s osadenými monoblokmi (100% povrchu), vrátane kontroly monoblokov, ale aj nápravu bez monoblokov. (obr.NDT1)
  • Zariadenie MAS 1500 HD Plus:
    Je poloautomatický horizontálny magnetoskop, slúžiaci na kontrolu menších súčiastok, ako sú ťažné háky, skrutkovky, strmene, ale aj rôzne iné výrobky, až do dĺžky 1500 mm.  Prístroj funguje na princípe kombinovanej magnetizácie. (obr.NDT2)
  • Ultrazvuky OLYMPUS:
    LTS je schopné zabezpečiť, akúkoľvek UT kontrolu, podľa požiadaviek zákazníka. Disponujeme špičkovým technickým vybavením od spoločnosti OLYMPUS, s na mieru vyrobenými sondami a predsádkami.