Certifikáty a oprávnenia

Certifikácia a oprávnenia

Pre dosiahnutie a udržanie si konkurencieschopnosti v trhovom prostredí sme vytvorili samostatné oddelenie kvality zamerané na poskytovanie komplexného balíka služieb s cieľom dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov.

V záujme rozvíjať sa v náročných podmienkach trhu so železničnou technikou spoločnosť LOKO TRANS Slovakia s.r.o. získala certifikáty:

Certifikácia a oprávnenia

Osvedčenie zhody subjektu zodpovedného za údržbu_page-0001
Osvedčenie zhody pre funkcie údržby_page-0001
České-dráhy-a.s.-spôsobilosť-dodávateľa
Dopravný-úrad-NDT
Dopravný-úrad-ÚTZ

Dopravný-úrad-zváranie-dráhových-vozidiel
001-1
002-1
003-1
Jednotné-bezpečnostné-osvedčenie

MDaVSR--Technické-kontroly-dráhových-vozidiel
TUV-SUD-ČD-V95_5
TUV-SUD-EN-15085_2_2020--CL1
VPI---EMG
VÚZ-STN-EN-ISO-3834-časť-2

VúŽ--TSI-LTS-23,5t
VúŽ--TSI-LTS-25t
W.S.CERT-NDT
ZSSK-CARGO-odborná-spôsobilosť
TUV-SUD-ČD-V95_5

TUV-SUD-EN-15085_2_2020--CL1
Licencia-č.-1420_2022_L--LOKO-TRANS-Slovakia-s.r.o.