Certifikáty a oprávnenia

Certifikácia a oprávnenia

Pre dosiahnutie a udržanie si konkurencieschopnosti v trhovom prostredí sme vytvorili samostatné oddelenie kvality zamerané na poskytovanie komplexného balíka služieb s cieľom dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov.

V záujme rozvíjať sa v náročných podmienkach trhu so železničnou technikou spoločnosť LOKO TRANS Slovakia s.r.o. získala certifikáty:

Certifikácia a oprávnenia


SKM_C30821042212530-certifikat9
SKM_C30821042212531-certifikat10
VERS-Zertifikat 2021-LOKO_TRANS Slovakia