Certifikáty a oprávnenia

Certifikácia a oprávnenia

Pre dosiahnutie a udržanie si konkurencieschopnosti v trhovom prostredí sme vytvorili samostatné oddelenie kvality zamerané na poskytovanie komplexného balíka služieb s cieľom dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov.

V záujme rozvíjať sa v náročných podmienkach trhu so železničnou technikou spoločnosť LOKO TRANS Slovakia s.r.o. získala certifikáty:

Certifikácia a oprávnenia

cert.001
cert.002
cert.003
cert.004
cert.005

cert.006
cert009_new
cert.010
cert.011
cert.012

cert.015
cert.018
cert.007
cert.008