Certifikáty a oprávnenia

Certifikácia a oprávnenia

Pre dosiahnutie a udržanie si konkurencieschopnosti v trhovom prostredí sme vytvorili samostatné oddelenie kvality zamerané na poskytovanie komplexného balíka služieb s cieľom dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov.

V záujme rozvíjať sa v náročných podmienkach trhu so železničnou technikou spoločnosť LOKO TRANS Slovakia s.r.o. získala certifikáty:

Certifikácia a oprávnenia

České-dráhy-a.s.-spôsobilosť-dodávateľa
Dopravný-úrad-NDT
Dopravný-úrad-ÚTZ
Dopravný-úrad-zváranie-dráhových-vozidiel
EURO-CERT-STN-EN-ISO-9001_2016

EURO-CERT-STN-EN-ISO-14001_2016
EURO-CERT-STN-EN-ISO-45001_2019
Jednotné-bezpečnostné-osvedčenie
Licencia-č.-1420_2022_L--LOKO-TRANS-Slovakia-s.r.o.
MDaVSR--Technické-kontroly-dráhových-vozidiel

TUV-SUD-ČD-V95_5
TUV-SUD-EN-15085_2_2020--CL1
Viacare-ECM
Viacare-FÚ
VPI---EMG

VÚZ-STN-EN-ISO-3834-časť-2
VúŽ--TSI-LTS-23,5t
VúŽ--TSI-LTS-25t
W.S.CERT-NDT
ZSSK-CARGO-odborná-spôsobilosť

TUV-SUD-ČD-V95_5
TUV-SUD-EN-15085_2_2020--CL1