Vlečkové služby

Vlečkové služby


LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. 

Zabezpečujeme kompletné služby v rámci vnútropodnikovej dopravy –pristavovanie a odosielanie vagónov, objednávanie vagónov, váženie, podávanie vagónov pre jednotlivé spoločnosti, ktoré prevádzkujú vlečky formou outsourcingu.