Spoločnosť LOKO TRANS Slovakia s.r.o. sa zúčastnila na medzinárodnej výstave InnoTrans, ktorá sa ako každé dva roky konala v dňoch 18.-21.septembra 2012 v nemeckom Berlíne. Výstava InnoTrans je zameraná na železničnú dopravnú techniku, železničnú technológiu a železničné vozidlá. Naša spoločnosť ako jedna z mnohých veľkých zahraničných spoločností prezentovala na výstave vozeň Lgnrrss na prepravu kontajnerov, na voľnej ploche G3/41, stánok č.F3/41. Vozeň Lgnrrss umožňuje prepravu kontajnerov v dvoch konštrukčných skupinách, teda kontajnerov ISO I a 45ft.