Nové ECM osvedčenia

Nové ECM osvedčenia

Spoločnosť LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. vyhovela v plnom rozsahu a v súlade so smernicou 2004/49/ES a nariadením EU č.445/2011 a získala osvedčenia:

Osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu (ECM) a

Osvedčenie funkcií údržby