Certifikácia a oprávnenia

 

Pre dosiahnutie a udržanie si konkurencieschopnosti v trhovom prostredí sme vytvorili samostatné oddelenie kvality zamerané na poskytovanie komplexného balíka služieb s cieľom dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov.

V záujme rozvíjať sa  v náročných podmienkach trhu so železničnou technikou spoločnosť LOKO TRANS Slovakia s.r.o. získala certifikáty:

Certificates and licenses

 

To catch up to and keep up with our competitors within the market conditions of Slovakia we have created a separate quality department that aims to offer a complex package of services to satisfy our customer.

In order to grow and expand in the difficult rolling stock market conditions the company LOKO TRANS Slovakia s.r.o. has acquired certification in the relevant area: