Revízie nákladných vagónov

Proces revízie nákladného vagóna

V spoločnosti LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. sa zaväzujeme poskytovať najvyššiu kvalitu služieb pri
revízii nákladných vagónov. Náš proces revízie je navrhnutý tak, aby zabezpečil maximálnu
bezpečnosť, spoľahlivosť a životnosť vašich nákladných vagónov.