Certifikáty a oprávnenia

Pre dosiahnutie a udržanie si konkurencieschopnosti v trhovom prostredí sme vytvorili samostatné oddelenie kvality zamerané na poskytovanie komplexného balíka služieb s cieľom dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov.

V záujme rozvíjať sa v náročných podmienkach trhu so železničnou technikou spoločnosť
LOKO TRANS Slovakia s.r.o. získala certifikáty: