Tím LOKO TRANS Slovakia

Ing. Marek Ambrus

Generálny riaditeľ / CEO

Bc. Mária Mušková

Finančná riaditeľka / CFO

Ing. Marián Medek

Obchodný riaditeľ / CSO

Martin Lapoš

Riaditeľ kvality / QAO

Tibor Cvik sr.

Manažér divízie HDV

Ing. Karin Marenčáková

Manažérka IMS, Reklamácie

Bc. Michal Cvik

Manažér výjazdového servisu

Ing. Daniel Hajko

Marketing, Správa budov