Deponovanie vagónov

Spoločnosť poskytuje záujemcom možnosť deponácie vagónov na svojej vlečke v
Šuranoch alebo na vlečkách, ktoré má vo svojej správe v Šuranoch a v Komárne.