NDT

Nedeštruktívne testovanie (NDT)

Nedeštruktívne skúšanie na železnici (NDT – Non-Destructive Testing) je technika používaná na skúmanie integrity železničných komponentov a infraštruktúry bez poškodenia skúšaného materiálu. Tieto metódy zabezpečujú bezpečnosť a spoľahlivosť železničných systémov. V LOKO TRANS Slovakia považujeme NDT za základný pilier kvality a bezpečnosti prevádzky.

Certifikácie a oprávnenia:

  • Technici sú certifikovaní podľa EN ISO 9712 a UIC 960 zabezpečené COO NSD Bratislava a České dráhy, a.s.
  • Spoločnosť má oprávnenia od Dopravného úradu v Bratislave a HDS KV Praha.
  • Absolvovaná certifikácia VPI pre certifikačnú schému NDT RAILWAY od W.S. CERT.


Metódy NDT

Ultrazvukové skúšanie (UT)Využíva ultrazvukové vlny na detekciu vnútorných defektov materiálu.
Magnetická časticová skúška (MT) Aplikuje magnetické pole na materiál. Defekty zmenia magnetické pole, čo umožní ich identifikáciu.
Skúšanie penetrantom (PT)Používa penetrantnú kvapalinu, ktorá sa vsiakne do povrchových trhlín a po aplikácii developera stávajú defekty viditeľnými.
Vizuálne testovanie (VT)Základná metóda využívajúca vizuálnu kontrolu na identifikáciu povrchových nepravidelností.


Technické vybavenie

Zariadenie MZZD – 2500 – R: Pre kontrolu celistvých dvojkolesí, umožňuje testovanie s monoblokmi aj bez nich.
Zariadenie MAS 1500 HD Plus: Na kontrolu menších súčiastok do dĺžky 1500 mm.
Ultrazvuky OLYMPUS: Prispôsobené technické vybavenie pre UT kontrolu.

Technici dosiahli level 2 vo všetkých uvedených metódach a vedúci defektoskopického strediska má level 3 v metódach UT, MT a VT.