Zaujímavosti

28. mája 2018

Oprava podvozku pre Regio Jet a.s.Bratislava

RegioJet Naša  spoločnosť LOKO TRANS Slovakia,s.r.o. začala zabezpečovať  servis aj pre nášho obchodného partnera, prevádzkovateľa osobnej prepravy spoločnosti RegioJet a.s. Bratislava. V tomto prípade sa jednalo o  opravu motorovej jednotky  typu VT 643 premávajúcej na […]
28. mája 2018

Laagrss a Laagss- kontajnerový vozeň

Laagrss a Laagss sú dvojčlánkové 4-nápravové vozne určené na prepravu kontajnerov ISO I a 45ft. Vozne vyhovujú predpisom TSI WAG, platným vyhláškam UIC a dohovoru o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave (TEN) do […]
28. mája 2018

Nová výrobná hala

Koncom  roku 2011 sa úspešne zavŕšila výstavba novej výrobnej haly, ktorá trvala 2 roky. Zámerom jej výstavby bolo predovšetkým zvýšenie výrobnej kapacity spoločnosti, zlepšenie výrobných podmienok pre našich pracovníkov a tým vytvoriť predpoklad pre rast […]