Náplň práce

  • zámočnícke práce na vagónoch / podvozkoch / dvojkoliach
  • práca podľa technologického postupu a výkresovej dokumentácie
  • práca s ručným náradím

 

Vzdelanie v odbore

  • minimálne stredné odborné vzdelania, vyučený v odbore strojárstvo

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • plniť zverené úlohy včas a zodpovedne
  • aktívne pristupovať k pracovným úlohám ochota pracovať podľa potreby – nadčas
  • platné oprávnenie na prácu s plameňom podľa STN 05 0610