Železničná preprava

Preprava a doprava vybraných tovarových komodít


Jednotlivé služby v oblasti prepravy a dopravy:

  • komplexné služby vnútropodnikovej dopravy
  • outsourcing podnikovej dopravy
  • doprava a špedícia na území Slovenska, Čiech a celej Európy


Medzi ďalšie významné aktivity spoločnosti LOKO TRANS Slovakia s.r.o. patrí poskytovanie prepravy a dopravy, čím sa vytvára komplexný balík služieb pre dosiahnutie spokojnosti svojich zákazníkov. Zabezpečujeme prepravu, špedíciu a dopravu vlastnými vagónmi alebo formou komplexných služieb s vlastnými ucelenými lokomotívami a obsluhujúcim personálom po celom území Európy.

Spoločnosť poskytuje do nájmu lokomotívy rôznych druhov podľa špecifikácie prepravy a požadovaného trakčného výkonu. Zabezpečujeme kompletné služby v rámci vnútropodnikovej dopravy –pristavovanie a odosielanie vagónov, objednávanie vagónov, váženie, podávanie vagónov pre jednotlivé spoločnosti, ktoré prevádzkujú vlečky formou outsourcingu.