Oprava dvojkolesí

Loko Trans Slovakia je spoločnosť  zameraná na opravu železničných vozňov a ich komponentov, s dlhoročnými skúsenosťami poskytovať komplexné služby pre zákazníkov.

Realizácia opravy dvojkolesí a rozsah činnosti

Výrobný proces prevádzky  je zameraný na posúdenie stavu, na realizáciu revíznych kontrol a opráv dvojkolesí pre opravované nákladné vozne v našej spoločnosti a pre zabezpečenie požiadaviek externých zákazníkov.

Moderným technickým vybavením, s odborným personálom  a s dlhoročnými skúsenosťami sa snažíme dosiahnuť kvalitu a spokojnosť našich zákazníkov.

Priebeh opravy dvojkolesí je prispôsobený k požiadavke zákazníka a prevedená údržba je na základe žiadaného predpisu.

 

Stupne údržby sa prevádzajú podľa predpisov a stanoveného rozsahu:

Predpis – KVs5-B-2010,     stupeň údržby  DO, DO1, D1, D2, D3, D4, D5

Predpis – SUNV verzia 4.1,   stupeň údržby  IS0, IS2, IS3

Predpis – VPI-EMG 04, VPI-EMG 01,  stupeň údržby  IS0, IL, IS1, IS2, IS3

 

Pre zabezpečenie a dosiahnutie vysokej kvality v našej prevádzke používame moderné technické vybavenie, CNC obrábacie stroje, zariadenia a meraciu techniku.

Sústruh Honor BNC 40120

sústruženie náprav (oprava čapu ložiska, sedla monobloku, sedla oporného krúžku, drieku)

Sústruh VL 100C

sústruženie náboja kolesa (monobloku)

Lis ŽĎAS CDRA 500

lisovanie kolies na nápravu s kalibrovaným meracím prístrojom

Sústruh RAFAMET UBF 112N

sústruženie jazdného profilu dvojkolesia

Lis VB 02 400t

rozlisovanie dvojkolesia

Tryskacie zariadenie TTK – SAF

čistenie a odstránenie nečistôt z dvojkolesia

Lakovacia a sušiaca kabína VERTA

povrchová úprava dvojkolesia – farbenie a sušenie

NDT zariadenie MZZD-2500-R

defektoskopické kontroly

Zariadenia pre demontáž a montáž ložiskových komôr, ložísk a ložiskových krúžkov

Meracie zariadenie RASLG DIBA 803001 – DITZINGER

Oprava ložiskových komôr a kontrola funkčných rozmerov

Príprava a skladovanie materiálu pred obrábaním

Rozpracovaná výroba

Opravu dvojkolesí zabezpečujeme pre zákazníkov

Antra, CWAG, ZSSK, Vexsi, AX benet, LTB, Metrans, Gysev Cargo, ČDC-HU, PSŽ, RTIW, VIP, ZOS, ČDC, WYNX, Budamar, LOKORAIL, TTTRANS, Translog, ČDC-SK