man and woman near table

Referencie

Spolo?nos? LOKO TRANS Slovakia s.r.o. pôsobí na trhu so železni?nou technikou už dlhé obdobie. Po?as tejto doby realizovala svoju ?innos? (výrobnú, opravárenskú, prepravnú a servisnú) pre mnohých obchodných partnerov.

Výsledkom dlhodobej spolupráce s viacerými bolo dosiahnutie a vybudovanie obchodných vz?ahov založených na dôvere a spokojnosti.