Koncom  roku 2011 sa úspešne zavŕšila výstavba novej výrobnej haly, ktorá trvala 2 roky. Zámerom jej výstavby bolo predovšetkým zvýšenie výrobnej kapacity spoločnosti, zlepšenie výrobných podmienok pre našich pracovníkov a tým vytvoriť predpoklad pre rast kvality poskytovaných služieb.

Opravovňa železničných vozidiel sa nachádza v Šuranoch, v sídle spoločnosti.