Náplň práce

 • Dohliadanie a koordinovanie činností výrobného procesu.
 • Plánovanie a organizovanie práce v pridelenom úseku výrobného procesu.
 • Zabezpečovanie dodržiavanie pracovných a technologických postupov.
 • Dodržiavanie stanovených časových noriem a termínov, riešenie výrobných prestojov a chýb vo výrobnom

procese.

 • Vedenie prevádzkovej dokumentácie.
 • Vedenie, motivovanie, výber a ohodnocovanie podriadených zamestnancov.
 • Zabezpečovanie dodržiavania bezpečnosti pri práci.

 

Vzdelanie v odbore

 • minimálne stredné odborné vzdelania, vyučený v odbore -strojárstvo

 

Ostatné znalosti

 

 • Základné znalosti PC

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Schopnosť samostatne viesť strojársku výrobnú prevádzku ,
 • zodpovedný prístup,
 • Schopnosť pracovať s kolektívom