Laagrss a Laagss- kontajnerový vozeň

Laagrss a Laagss sú dvojčlánkové 4-nápravové vozne určené na prepravu kontajnerov ISO I a 45ft. Vozne vyhovujú predpisom TSI WAG, platným vyhláškam UIC a dohovoru o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave (TEN) do hmotnosti 22,5t/nápravu. Nákladné vozne vzhľadom na svoju konštrukciu sú dvojčlánkové nerozoberateľné vagóny spojené spojovacou tyčou /720-00079-00/, ktorá prenáša ťažné, tlačné a torzné sily. Vagóny sú vystrojené brzdou Knorr.
Pre výpočet kinematického obrysu je dodržaný predpis TSI WAG a vyhláška UIC 505-1. Schémy loženia sú špecifikované v jednotlivých typových výkresoch.

Jedná sa o vozne umožňujúce prepravu kontajnerov:
• 1. Typ: Laagrss   45ft + ISO 1 40ft, 30ft, 2 x 20ft, 20ft.
• 2. Typ: Laagss              ISO 1 40ft, 30ft, 2 x 20ft, 20ft.

Vozne sú vybavené pojazdmi UIC Niesky 2 s kompozitnými brzdovými klátikmi „K“, konfigurácie Bg, typ Cosid 810 pre hmotnosť 22,5 t na nápravu. Vzhľadom na vysoký výkon brzdy, typu Knorr KE-GP-A max 72t sú vozne radu Laagrss a Laagss určené pre nákladné expresné vlaky do rýchlosti 120km/h, brzdené v režime P,t.j. do 80 osí-do 20 vozňov.

Základné technické údaje                                                   Laagrss a Laagss

Dovolené zaťaženie 2x 32 500 kg
Šírka rozchodu 1435 mm
Menovitá hmotnosť vozňa 25t 2×12,5 t
Max. šírka vozidla 2930 mm
Max. výška ložnej roviny pre kontajnery od TK 1175 mm +20
Max. hmotnosť loženého vozňa 2 x 45 t
Max. rýchlosť 120 km/h
Min. polomer oblúka R 75
Brzda KNORR KE-GP-A max 72t /K/