I. ročník LOKO TRANS golf cup

V roku 2010 spoločnosť organizovala úvodný prvý ročník golfového turnaja pod názvom LOKO TRANS Golf Cup. Miesto podujatia bolo v Austerlitz Golf Rezort Slavkov. Bolo pozvaných približne 120 hostí, pre ktorých okrem golfového turnaja bol pripravený aj sprievodný program ako akadámia, výuka golfu pre začiatočníkov, miniturnaj puttovaní, prehliadka zámku a mnoho iného v úžasnom prostredí v Austerlitz Golf Rezort-e. Úvodný ročník golfový turnaj LOKO TRANS Golf Cup sa niesol v príjemnej, uvoľnenej atmosfére.