Zaujímavosti

28. mája 2018

InnoTrans Berlin 2012

Spoločnosť LOKO TRANS Slovakia s.r.o. sa zúčastnila na medzinárodnej výstave InnoTrans, ktorá sa ako každé dva roky konala v dňoch 18.-21.septembra 2012 v nemeckom Berlíne. Výstava InnoTrans je zameraná na železničnú dopravnú techniku, železničnú technológiu a železničné vozidlá. Naša spoločnosť ako […]
28. mája 2018

Futbalový turnaj podporovateľov ŠK Šurany

Náš novovybudovaný team sa zúčastnil dňa 23. júna 2012 na futbalovom turnaji firiem, ktorý sa uskutočnil na hlavnom ihrisku ŠK Šurany. Na tomto prestížnom turnaji sa zúčastnilo 6 mužstiev. Náš team sa postupne rozohral, […]
28. mája 2018

Oprava podvozku pre Regio Jet a.s.Bratislava

RegioJet Naša  spoločnosť LOKO TRANS Slovakia,s.r.o. začala zabezpečovať  servis aj pre nášho obchodného partnera, prevádzkovateľa osobnej prepravy spoločnosti RegioJet a.s. Bratislava. V tomto prípade sa jednalo o  opravu motorovej jednotky  typu VT 643 premávajúcej na […]
28. mája 2018

Laagrss a Laagss- kontajnerový vozeň

Laagrss a Laagss sú dvojčlánkové 4-nápravové vozne určené na prepravu kontajnerov ISO I a 45ft. Vozne vyhovujú predpisom TSI WAG, platným vyhláškam UIC a dohovoru o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave (TEN) do […]