Výroba, opravy a rekonštrukcie železničnej techniky

 

V našich prevádzkach poskytujeme komplexné riešenia výroby, opráv a rekonštrukcií železničných vozňov a to od samotného vývoja až po jeho finálnu realizáciu zákazníkovi.

V súčasnosti je nosným programom  výroba nákladných železničných vagónov typu Eaos, Eas. Od roku 2008 úspešne realizujeme projekt výroby nového železničného plošinového vozňa typu Lgnrrss určeného na prepravu ISO kontajnerov. V tom istom roku sme prototyp prvýkrát prezentovali na výstave železničnej techniky InnoTrans v Berlíne.

LOKO TRANS Slovakia s.r.o. realizuje revízie a rekonštrukcie všetkých druhov nákladných železničných vozňov.  Strojové vybavenie výrobných hál umožňuje vykonávanie komplexných technologických procesov samotnej výroby od pieskovania materiálu, delenia materiálu, ohýbania, vŕtania, sústruženia, frézovania, zvárania až po konečnú povrchovú úpravu náterom. Pre manipuláciu s ťažkou železničnou technikou sú k dispozícií  portálové žeriavy s nosnosťou do 25 t

 Typy nákladných železničných vagónov:

 

Laagrss a Laagss (viac info tu>>)

Technické parametre

 Eaos

Technické parametre

Faccs

Technické parametre

Tams

Technické parametre

 Shimms

Technické parametre

 Eas

Technické parametre

Rgs

Technické parametre

 Uagpps

Technické parametre

Smmps (Pao)

Technické parametreChopperdozator

Technické parametre

 Zans

Technické parametre

Res

Technické parametre