Profil spoločnosti

 

LOKO TRANS Slovakia s.r.o. je popredná slovenská spoločnosť,  zaoberajúca sa komplexnými službami v oblasti železničnej techniky, prepravy a strojárskej výroby.

Na trhu začala pôsobiť v roku 1997 a to v oblasti obchodu so železničnou technikou, poskytovania opráv a servisu železničných lokomotív. Spoločnosť svoju opravárenskú a výrobnú činnosť vykonáva v certifikovaných priestoroch v Dubnici nad Váhom. Vo vlastných výrobných priestoroch sú vytvorené podmienky pre opravy, revízie a rekonštrukcie železničnej  techniky.

Poslaním spoločnosti je udržanie si svojich zákazníkov s trvalým zlepšovaním kvality svojich výrobkov a služieb. Jej hlavným zámerom je naďalej upevňovať si svoje postavenie ako popredného výrobcu železničných koľajových vozidiel v rámci celej Európy. Zamestnanci spoločnosti sú svojimi znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami zárukou úspešného budúceho vývoja spoločnosti na trhu.

 

Výrobno-technologický proces spoločnosti je rozdelený do 4 hlavných oblastí:


1. Výroba, opravy a rekonštrukcie železničnej techniky

2. Opravy a rekonštrukcie lokomotív

3. Preprava a doprava vybraných tovarových komodít

4. Opravy a rekonštrukcie zdvíhacích a dopravných zariadení

 

 

 

 

 

Fotogaléria: