Opravy a rekonštrukcie lokomotív

 

Spoločnosť taktiež vlastní výrobné a opravárenské priestory v sídle firmy, v Šuranoch, v ktorých zabezpečuje opravy a rekonštrukcie lokomotív rôznych typov. A to konkrétne:

–   opravy lokomotív /MS, MV, MM, M0/ ako aj neplánované

–   opravy trakčných motorov a trakčného dynama

–   opravy alternátorov

Medzi našich významných obchodných partnerov patria spoločnosti, ktoré zabezpečujú prepravu a výstavbu železničných koridorov na talianskych, nemeckých a belgických železniciach. LOKO TRANS Slovakia s.r.o. má v súčasnosti v Taliansku umiestnených niekoľko desiatok lokomotív a vagónov, na ktorých zabezpečuje dopravu a pracovné činnosti pre svojich zákazníkov.

Vlastné servisné výjazdové pracovisko, ktoré má zabezpečené skladové zásoby v priestoroch po celej Európe poskytuje samotný servis pre zahraničných zákazníkov do 48 hodín a pre slovenských zákazníkov do 24 hodín.

Rady hnacích dráhových vozidiel:

 

 

703 Lokomotíva

Technické parametre


704 Lokomotíva

Technické parametre

710 Lokomotíva

Technické parametre


711 Lokomotíva

Technické parametre

740 Lokomotíva

Technické parametre


  

770 Lokomotíva

Technické parametre