Certifikácia a oprávnenia

 

Pre dosiahnutie a udržanie si konkurencieschopnosti v trhovom prostredí sme vytvorili samostatné oddelenie kvality zamerané na poskytovanie komplexného balíka služieb s cieľom dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov.

V záujme rozvíjať sa  v náročných podmienkach trhu so železničnou technikou spoločnosť LOKO TRANS Slovakia s.r.o. získala certifikáty:

Certificati e autorizzazioni

 

Per raggiungere e conservare un buon livello di competitività sul mercato abbiamo creato una divisione indipendente dedicata alla qualità con l’obiettivo di fornire un insieme articolato di servizi volti a soddisfare i nostri clienti.

Per poter crescere nell’ambito delle condizioni di mercato non proprio facili del settore ferroviario la LOKO TRANS Slovakia s.r.o. ha conseguito dei certificati: