Certifikácia a oprávnenia

 

Pre dosiahnutie a udržanie si konkurencieschopnosti v trhovom prostredí sme vytvorili samostatné oddelenie kvality zamerané na poskytovanie komplexného balíka služieb s cieľom dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov.

V záujme rozvíjať sa  v náročných podmienkach trhu so železničnou technikou spoločnosť LOKO TRANS Slovakia s.r.o. získala certifikáty: